...Juarez, Mexico

They Overtook Me Down in Juarez, Mexico Oil on Canvas 30x24" 2008